Plangere Penala Sorin Oprescu

Către

Procuratura Municipiului Bucuresti

În atentia

Domnului Procuror Sef

 

Subscrisa Asociatia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România (A.V.M.R.), cu sediul în Bucuresti, str. Batiste nr. 11, etaj 1, sector  2, prin presedinte Ene Viorel, formulăm prezenta

 

PLANGERE PENALA

 

Împotriva următoarelor persoane ce au calitatea de

1. Sorin Oprescu Sorin – Primar General al P.M.B. cu adresa la locul de munca – P.M.B., Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6, Bucuresti.

2. Tudor Toma Secretar General al P.M.B. cu adresa la locul de munca

P.M.B., Splaiul Independentei nr.291-293, sector 6, Bucuresti,

pentru săvârsirea infractiunilor de abuz in serviciu si discriminare din punct de vedere politic conform art.     si Constitutiei Romaniei

Solicităm să dispuneti cercetarea tuturor persoanelor mai sus arătate si luarea măsurilor legale care se impun pentru a se împiedica si limita pe viitor desfăsurarea unor actiuni ostile împotriva intereselor legitime ale Asociaţiei noastre.

MOTIVE:

 

ÎN FAPT: Persoanele mai sus mentionate sunt reprezentanţi ai puterii publice din România, cei chemaţi pentru garantarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, sunt membri ai Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, conform Legii 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice, modificata si completata cu Legea nr.31/2004 si 208/2004, mai ales cu ocazia organizării adunărilor publice declarate în mod legal.

Asociatia noastra a respectat procedura legala de anuntare privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice.

In data de 27.05.2011 cu mai mult de 3 zile decat data de desfasurare a actiunii, prin adresa nr.261 trimisa prin fax la Cabinetul Primarului General-cu confirmare de primire, anuntam P.M.B. ca in perioada 01.06.2011-30.06.2011 intre orele 10.00-20.00 in zona Piata Universitatii – Fantani  se va desfasura o adunare publica – protest si punct de informare si strangere de semnaturi pentru arestarea si judecarea lui Ion Iliescu.

In ziua de 02.06. 2011 am primit prin fax adresa nr.2033/6/01.06.2011pri care Secretarul General al P.M.B.  ne facea cunoscut ca Primaru General Sorin Oprescu nu a aprobat cererea noastra.

Constatam ca ni s-au incalcat grav drepturile si libertatile cetatenesti.

In legile mai sus mentionate se stipuleaza foarte clar la art.8:

,,Se infiinteaza comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice la nivelul tuturor consiliilor locale, formate din primar, secretarul comunei sau orasului, dupa caz, reprezentanti ai politiei si ai jandarmeriei.

In cazuri justificate, cu acordul organizatorilor, comisiile de avizare pot modifica unele elemente cuprinse in declaratia prealabila a acestora.”

Nu am fost convocati la Comisia de avizare, care de fapt nici nu a luat in discutie declaratia noastra de adunare publica.

La art. 11

,, Decizia prin care se interzice desfasurarea adunarilor publice se comunica in scris organizatorului, cu aratarea motivelor care au determinat-o, in termen de 48 de ore de la primirea declaratiei scrise.’’

Nu am primit nici o comunicare de interzicere a adunarii publice organizate de catre noi.

In concluzie Primarul General Sorin Oprescu prin se face vinovat de abuz in serviciu arogandu-si in mod discretionar dreptul de a ,,nu aproba’’ o actiun e publica ce il viza pe acolitul sau criminalul Ion Iliescu.

Secretarul General Tudor Toma se face vinovat de abuz in serviciu refuzand convocarea comisiei de avizare, anuntarea si participarea reprezentantilor Asociatiei noastre si trimiterea unui raspuns nelegal din partea Primarului General Sorin Oprescu.

     Cu stimă,

     Presedinte A.V.M.R.

     Ene Viorel           

Plangere Sorin Oprescu

Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din Romania(A.V.M.R.)

Str.Batiştei nr.11,sect.2, Bucuresti

tel/fax :021.310.73.32.,0766.482.999.

 

2/06.01.2011

 

Către,

 

TRIBUNALUL BUCUREŞTI

 

 In atentia

 

Domnului preşedinte

 

 

 

      Subscrisa Asociaţia Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România (A.V.M.R.), prin preşedinte Ene Viorel formulează:

PLÂNGERE

 

In contradictoriu cu Consiliul Municipiului Bucureşti, cu Municipiul Bucureşti prin Primar Gneral Sorin Oprescu şi Sorin Oprescu personal la locul de muncă, toţi cu adresa in Splaiul Independenţei nr.291-293, sector 6, Bucureşti, ca prin hotărârea pe care o veţi pronunţa să dispuneţi:

1 .Anularea actelor şi faptelor administrative ale pârâţilor din data de 10.12.2010 care au avut ca rezultat, dislocarea Monumentului- Troiţa Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din România şi abornei KM.0.al Democraţiei, amplasate în partera centrală a esplanadei Teatrului Naţional-Piaţa 21 Decembrie- Piaţa Universităţii şi relocarea monumentului în condiţii improprii, fără informarea prealabilă a Asociaţiei noastre în calitate de proprietar al acestuia. Fară fundaţie, etc.

2. Repunerea în situaţia anterioară şi repararea monumentului, cu obligarea pârâtelor la relocarea pe cheltuiala lor, pe vechiul amplasament- vechea fundaţie.

3. Daune morale pentru prejudiciul cauzat Asociaţiei noastre, membrilor şi rudelor celor ce au murit in urma represiunii sângeroase din iunie 1990.

4.Solicităm să dispuneţide urgenţă şi cu precădere potrivit art.15 pct.2 din legea544/2004 suspendarea efectelor actelor şi faptelor mai sus contestate şi obligarea pârâtelor la reamplasarea pe vechea poziţie imediată a monumentului Troita Victimelor Minriadelor pe vechiul amplasament cu titlu provizoriu până la soluţia definitivă şi irevocabilă a prezentei plângeri.

 

           In fapt:

 Vineri, 1o.12.2010, Primarului General Sorin Oprescu a fost vazut in fata   Troitei Victimelor Mineriadelor, amplasata legal de Asociatia noastra, in fata Teatrului National,  dand din maini ca Ceausescu si dand indicatii pretioase de vandalizare si distrugere a monumentului.

          Urmarea : Troita Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din Romania si Borna cu “KM.0 al Democratiei”   au fost peste noapte  vandalizate, probabil de firma care lucreaza in fata Teatrului National un grup statuar kitch din dispozitia macelarului edil sef.Precizam ca Troita cintareste  peste 3 tone, a fost nevoie de o macara cu acces in centru ca sa  smulga Troita din fundatia sa adinca de 1,5 m.Troita a fost amplasata pe pamint, fara temelie, cu putin beton, astfel incit aceasta reprezinta un pericol si poate cadea pe trecatori (cu intentia de a fi inlaturata apoi definitiv).

 

          Ceea ce nu a reusit PSD-ul, sa distruga un simbol al luptei anticomuniste, a reusit mâna dreapta  ateului Ion Iliescu (nici profanatorul Oprescu nu dovedeste respect fata de ceea ce reprezinta Troita si faptul ca a fost sfintita de Patriarhia Romana).Motivul este clar politic, fiind cunoscuta implicarea falsului revolutionar Sorin Oprescu in represiunea duin iunie 1990, ocazie cu care in mod samavolnic, acesta si-a incalcat juramintul lui Hipocrate si a dat pe mina tortionarilor mineri (adusi de eminenta Ion Iliescu) zeci de luptatori anticomunisti  internati in Spitalul Municipal si raniti in lupta impotriva KGB-istilor Iliescu&Co.

Arătăm că Asociaţia noastră a fost înfiinţată legal în anul 1996 şi are ca obiect principal de activitate statutar indentificarea victimelor, indentificarea agresorilor, tragerea la raspundere a celor vinovaţi de represiunea sângeroasă – Mineriada iunie 1990 şi 1991, Apararea Drepturilor Omului,etc.

Conform statutului A.V.M.R. În vederea atingerilor obiectivelor stabilite şi pentru a păstra vie  în conştiinţa publică română şi internaţională a martirilor represiunii sângeroase din ,, mineriade’’a înlocuit in anul 2008 troiţa din lemn cu o troiţă din marmură, înalta de 3m, în greutate de 3.5 tone din marmura albă. Aceată lucrae a fost realizată de arhitecţi autorizaţi şi cu sprijinul diferiţilor donatori participanti la fenomenul Pieţii Unuiversităţii sau simpatizanti ai victimelor mineriadelor, inclusiv fostul primar al Capitalei domnul Adrian Videanu.

Foiştii studenţi din 1990, maltrataţi şi fugariţi de catre bandele fostului pren Ion Iliescu ajunşi arhitecţi, avocaţi, medici, etc au ajutat efectiv la ridicarea acestui monument de aducere aminte şi de comemorarea a celor ucişi.

Inlocuirea troiţei din lemn cu noul monument de marmură s-a facut cu anunţarea autorităţilor el fiind sfinţit oficial de catre reprezentanţii Patriarhului Daniel inalţi prelaţi ai Bisericii Ortodoxe Române in data de 13.06.2008, comemorând ca în fiecare an pe cei morţi în represiunea din 13-15 iunie 1990.

Troiţa Victimelor Mineriadelor  constitue pentru bucureşteni şi pentru intreaga populaţie un simbol al luptei si rezistenţei anticomuniste, al sacrificiului suprem al celor ce au murit pentru libertate in Piata Universităţii din Bucureşti, fiind singurul monument simbol ridicat în memoria acestor victime ale regimului neocomunist Iliescu- Roman.

Tot odată această Troiţă reprezintă pentru noi victimele mineriadelor  un loc şi un simbol de comemorare anual in perioada 13- 15 iunie a zilelor negre  ale ,,Mineriadei’’, locul unde se afla amplasată Troiţa având o semnificaţie specială prin poziţia sa centrală, vizibilitate din tot arealul Pieţii Universităţii vis a vis de ,,Fântâna’’de la Arhitectură  unde au fost maltrataţi studenţii şi unde era să fie omorât liderul lor Marian Munteanu.

Schimbarea ilegală a amplasamentului Troiţei într-o zonă marginală a platoului a avut ca scop trecerea pe planul secund a importanţei acestui monument şi a ceea ce reprezintă el, în favoarea  expunerii mai vizibile a altor statui montate provizoriu –Caruţa cu Paiaţe, fară rezonanţă istorică şi culturală un Kichi care a costat bucureştenii un milion de euro.

Apeciem că intenţia cu care a fost relocat monumentul A.V.M.R a fost un act politic, aceea de a şterge din constiinţa publică drama vuctimelor mineriadelor, a represiunii sângeroase precum şi a vinovăţiei regimului Iliescu- Roman a carui partaş a fost şi actualul Primar General Sorin Oprescu. Vinovaţi care nu au fost incă traşi la răspundere penală şi care cauta prin orice mijloace să-şi şteargă urma fărădelegilor.

Prin relocarea ilegaltului şi menţinera acestui amlpasament ni se aduce nouă victimelor mineriadelor un prejudiciu continuu şi nemijlocit, prin relocarea Troiţeis-a comis şi o fapt impietate şi lipsă de respect faţă de cei uci în 13-15 iunie şi faţ Biserica Ortodoxă Română.

Menţionăm că dărâmarea Troiţei făcută fără ca Asociaţia să fie avertizată aşa cum cere legea, procedându-se la zmulgerea efectivă a Troiţei şi amplasarea pe un alt amplasament este o reminiscenţă a familiei de securişti din care face parte Sorin Oprescu, pe vremea dictatorului Ceauşescu se făceau astfel de fapte reprobabile.Această acţiune având ca efect degradarea monumentului – este ciobită marmura, mai mult modalitatea improprie de amplasare – fără fundaţie şi fără a fi asigurată poziţia verticală, supune în continuare monumentul degradării existând pericolul prăbuşirii acestuia.

Fapta Primarului General Sorin Oprescu de amplasare în aceste condiţii a unui monument vertical de 3.5 tone prezentând pericol pentru trecatori, populaţie.

NU Ştim dacva poate supravieţui unui astfel de accident dar putem încerca cu Sorin Oprescu sau Ion Iliescu şi câţi vor încape sub umbra ei.

Precizăm că suntem prejudiciaţi de poziţionarea pe noul amplasament al monumentului şi prin amplasarea acestuia  intr-o zon lăturalnică, ascuns de tufişuri şi reclame fapt ce va avea impact negativ cu privire la locul de comemorare annual al memoriei victimelor mineriadelor.

Suntem prejudiciaţi şi prin faptul că am depus cerere la Ministerul Culturii pentru includerea monumentului Victimelor Mineriadelor în circuitul monumentelor României, iar o noua amplasare ne obliga la refacerea documentaţie şi noua amplasare ne prejudiciază total.

Cu privire la caracterul urgent al cererii noastre formulate la punctul 4 privint relocarea Troiţei Victimelor Mineriadelor apreciem că se impune de urgenţă şi cu precădere, pentru a se inlătura, pe cât posibil agravarea prejudiciilor aduse A.V.M.R.

Cu privire la prejudiciul moral suferit îl apreciem în cuantum de 5.000.000 lei în raport de gravitatea faptei pârâţilor, rezonanţei sociale deosebite a gestului acestora şi efectul produs în conştiinţa publicului de diminuare a însemnătăţii din punct de vedere istoric a represiunii sângeroase din iunie 1990.

Pentru soluţionarea prezentei cereri vă solicităm să dispuneţi conform art.172 din C.P.Civilă obligarea pârâtelor la comunicarea la prezentul dosar a tuturor actelor administrative ce au stat la baza dizlocării  relocării monumentului.

In drept ne întemeiem plângerea pe dispoziţiile……..

In probatoriu solicutăm proba cu înscrisuri, martori, interogatoriul pârţilor, fotografii, material filmat, expertiza în materie de monumente şi oricare procedeu ce reiese din cadrul dezbaterii.   

         

      

Preşedinte A.V.M.R.

Viorel Ene

 • FACEBOOK

 • STATISTICI SITE

 • Taguri

 • Calendar

  mai 2023
  L Ma Mi J V S D
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Comentarii Recente

 • Articole Recente

 • Categorii